ဆာကူရာေဆးရံု မွ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ အေၾကာအဆစ္ ႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာန (Physiotherapy Department) တြင္ အရိုးအဆစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား၊ အာရံုေၾကာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ား၊ အားကစား ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား အတြက္ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေခတ္မီကုထံုးမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္မွစ၍ အထူး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါျပီ။

ကုသႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား

 • အရိုးအဆစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား
 •  အရိုးက်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါမ်ား ( လည္ပင္းက်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ ခါးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ ဒူးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္း)
 •  ဖေနာင့္အတက္ထြက္ျခင္း
 •  ေျခသပြတ္တိုင္လည္ျခင္း
 •  အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္း
 •  ပခံုးကပ္ျခင္း
 •  အားကစားလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
 •  အသက္ၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ သြားလာရခက္ခဲျခင္း
 •  အရိုးက်ိဳးျပီးေနာက္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ခက္ခဲျခင္း
 • အာရံုေၾကာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား
 •  ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ အာရံုေၾကာ ထိခိုက္အားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ ေျခလက္ မသန္စြမ္းျခင္း
 •  ေလျဖတ္ျခင္း ( Stroke)/ ကိုယ္တစ္ပိုင္းေသျခင္း ( Paraplegia)
 •  သက္ၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားသြားလာရခက္ခဲျခင္း

Opening Hour

Monday to Saturday ( 9 am to 5 pm)

Hot Line: 01- 512 668

Email : sakuraunique@gmail.com, info@sakurahospital.com.mm

Website : www.sakurahospital.com.mm

ဆာကူရာေဆးရံု – အမွတ္(၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။