ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ား အားဆာကူရာေဆးရံုတြင္ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပး လ်က္ရွိပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ အတြင္း ဆာကူရာေဆးရံု ၏ Hot Line Phone Number ၀၁- ၅၁၂ ၆၆၈ သို႔ အရင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။

ဆာကူရာေဆးရံု

အမွတ္ (၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Hot Line : 01- 512 668