ယခုမိုးရာသီတြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ႏွဴန္းမ်ားျပားလ်က္ရွိပါသည္။အဆိုပါ ေရာဂါသည္ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ အေအးမိႏွာေစးျခင္းမွတဆင့္ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ျပီး ဂရုစိုက္ကုသရန္လိုပါသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားသည္ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ကတည္းက ဆရာဝန္ထံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္္။ လံုေလာက္စြာ အနားယူရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအေသာက္မ်ား ၊ Vitamin C ဓာတ္ ၾကြယ္၀ေသာ အသီးအႏွံမ်ား စားေပးပါ။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါ။ အျပင္ကျပန္လာတိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာပါ။ ႏွာေခ်၊ေခ်ာင္းဆိုးပါက လက္ကိုင္ပဝါ၊ မ်က္ႏွာဖံုး တို႔ကို အသံုးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္မႈႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္မွာ ဆာကူရာ