ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္သြက္လက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဆာကူရာေဆးရံု ႏွင့္ ABC Medical Services တို႔ပူးေပါင္းျပီး ” Free Antenatal Yoga Class” အား ေမလ ၇ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) မနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၁ နာရီထိ ဆာကူရာေဆးရံုတြင္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မိခင္ေလာင္းမ်ား ၾကိဳတင္စာရင္းေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

Organized by Sakura Hospital and ABC Medical Services

Supported by Abbott Nutrition and NIFTY

*သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္မွာ ဆာကူရာ*

  • ဆက္သြယ္ရန္။ ဆာကူရာေဆးရံု- အမွတ္ (၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • Hot Line : 01- 512 668