လည္ပင္းႀကီး(သိုင္းရြိဳက္အႀကိတ္)ေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍အျဖစ္မ်ားတတ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမွသာ ေပ်ာက္ကင္းေသာေရာဂါလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လည္ပင္းမွ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အမာရြတ္ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ခံစားရၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ပါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

သမရိုးက်ခြဲစိတ္နည္းပညာ (Conventional Thyroidectomy)၊ ေသးငယ္ေသာခြဲေၾကာင္းမွ ခြဲစိတ္ေသာ နည္းပညာ (Mini-incision Thyroidectomy) တို႔သည္ လည္ပင္းကို တိုက္ရိုက္ ခြဲစိတ္ဝင္ ေရာက္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ခြဲေၾကာင္းရာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမာရြတ္တက္လာပါက အရုပ္ဆိုးၿပီး အလွပ်က္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမာရြတ္ပြားႏႈန္းပိုမ်ားသူမ်ား (Keloid Tendancy ရွိသူမ်ား) တြင္ ပို၍ဆိုးတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လည္ပင္းတြင္အမာရြတ္ မက်န္ရစ္ေစရန္ လည္ပင္းမွတိုက္ရိုက္ခြဲစိတ္ေသာ နည္းပညာမ်ားအစား ဂ်ိဳင္းၾကားမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ခြဲစိတ္ေသာ နည္းပညာ (Transaxillary Thyroidectomy) ကို အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ လည္ပင္းမွ လူျမင္ႏိုင္ေသာ အမာရြတ္ကို လူမျမင္ႏိုင္ေသာ ခ်ဳိင္းၾကားသို႔ ေနရာေျပာင္းေရြ႕လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါနည္းပညာမွာ ခ်ဳိင္းေအာက္ အေရျပားႏွင့္ ရင္ဘတ္ႂကြက္သားၾကားမွသာ ဝင္ေရာက္ခြဲစိတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ဳိင္းေအာက္ေနရာမွ အေရးႀကီးေသာ အာရံုေၾကာမ်ားႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အသံအာရံုေၾကာထိခိုက္ႏႈန္းအေနျဖင့္လည္း သမရိုးက်ခြဲစိတ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ယခုခြဲစိတ္နည္းမွာ ဓာတ္ေငြ႔အသံုးမျပဳေသာ (Gasless Technique) နည္းပညာျဖစ္သျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း မရွိေတာ့ပါ။

သို႔ျဖစ္ရာ လည္ပင္းႀကီး(သိုင္းရြိဳက္အႀကိတ္)ေဝဒနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်ဳိင္းေအာက္မွဝင္ေရာက္ေသာ ခြဲစိတ္နည္းပညာ (Transaxillary Thyroidectomy) ျဖင့္ လည္ပင္းတြင္အမာရြတ္မေပၚေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ၿပီး အမာရြတ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဆာကူရာေဆးရံု တြင္ လည္ပင္းသိုင္းရြိဳက္အက်ိတ္အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီခႏၶာကိုယ္တြင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ဂိ်ဳင္းမွေန၍ ခြဲစိတ္ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ အမွတ္(၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Hot Line : 01- 512 668, 09- 264 668 038