သင္ ႏွင့္ သင့္ မိသားစု အတြက္ က်န္းမာေရး သည္ အေရးၾကီးပါသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးရင္ ဘယ္လိုေရာဂါ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ

အဆီေတြ က က်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ေစတယ္

 • ေသြးတိုးေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
 •  ႏွလံုးေရာဂါ
 •  ေလျဖတ္ေရာဂါ
 •  အူကင္ဆာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
 •  ေဂါက္ေရာဂါ
 • စိတ္က်ေရာဂါ ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား အလြယ္တကူ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

၁ဝ % ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ရင္ ဘာအက်ိဳးရိွမလဲ။ ေသေပ်ာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္

– အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေသဆံုးမႈ စုစုေပါင္း ၏ ၂ဝ % ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္။

– ဆီးခ်ိဳဆိုင္ရာ ေသဆံုးမႈ၏ ၃ဝ % ေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္။

– အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၏ ၄၀ % ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္။

 ေသြးတိုးေရာဂါ

 • အထက္ေသြး ၁ဝ mmHg ေလ်ာ့က်လာမယ္။
 • ေအာက္ေသြး ၂ဝ mmHg ေလ်ာ့က်လာမယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ

 • ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ပမာဏ ၃ဝ – ၅ဝ % ေလ်ာ့က်လာမယ္။
 • ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားသူမ်ား ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာမယ္။
 • ေသြးတြင္း ကိုလက္စေၾတာဓာတ္ ၁ဝ % ေလ်ာ့က်လာမယ္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဗ်ဴဟာ

 ဗ်ဴဟာ (၁)

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အရင္ခ်ပါ။ က်န္းမာေရး ကို ဦးစားေပး၊ အလွအပ ကို ေနာက္မွာထားပါ။

 ဗ်ဴဟာ (၂)

က်န္းမာေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံ ကို အာရံုစိုက္ပါ။ အစား ေလွ်ာ့စားျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲပါသည္။

 ဗ်ဴဟာ (၃)

တစ္ေန႔လွ်င္ အမယ္စံုစားရသည့္ စနစ္ ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ႏို႔ ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္း စသည့္ ဓာတ္မ်ားပါဝင္ရပါမည္။ အဆီ၊ ဆီ၊ သၾကား ႏွင့္ ဆား ေလွ်ာ့စားပါ။

ဗ်ဴဟာ (၄)

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ကို ေန႔တိုင္း ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ မိနစ္(၃ဝ) ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ရန္ ကၽြမ္းက်င္နည္းျပဆရာမ်ားက လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္း စတင္ မျပဳလုပ္မီ သင္၏ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။

ဗ်ဴဟာ (၅)

အာဟာရ ကို စနစ္တက် စားသံုးတတ္ေစရန္ ႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို စနစ္တက် လုပ္တတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ အၾကံဥာဏ္ ရယူသင့္ပါသည္။

 

” သင့္ မိသားစု က်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္မွာ ဆာကူရာ ”

အမွတ္(၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖံုး – ၀၁ ၅၁၂၆၆၈