မိမိတို့ ဆာကူရာဆေးရုံတွင် KUCSS ( Korea University Council for Social Service) မှ Volunteers Universities Students များဆေးရုံတွင်း လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှူနေပုံများ။
ဆာကူရာဆေးရုံမှ လာရောက်ကြည့်ရှူလေ့လာသော Volunteers Students များအား ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သိသင့်သိထိုက် သည်များ ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။”