ကိုယ်တွင်းအဂါင်္ကြည့်မှန်ပြောင်း ဖြင့်အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်း ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ဆိုသည်မှာ ……

ရင်ဘတ်တွင် အပေါက်ငယ်လေးများဖောက်၍ မှန်ပြောင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

၁) သမားရိုးကျ အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်း ခွဲစိတ်ခြင်း ကဲ့သို့ ရင်ခေါင်းဖွင့် စရာ မလိုသဖြင့် နာကျင်မှု ဒဏ်နည်းပါးခြင်း။

၂) သမားရိုးကျ ခွဲစိတ်ခြင်း နှင့် ရလဒ်တူညီမှု ရှိုခြင်း

၃) ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ စောစီးစွာ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း

၄) ဆေးရုံတက်ရောက် ရသည့် ကာလတိုခြင်း

၅) အမာရွတ် သေးငယ်ခြင်း