အေမရိကန္ ႏွလံုးအထူးကု ဆရာဝန္မ်ား ဦးစီးသည့္ Best Health Myanmar Cardiovascular group ၏ ထိုင္ဝမ္ HEART CENTER, CHENG HSIN GENERAL HOSPITAL မွ ႏွလံုး ႏွင့္ေသြးေၾကာအထူးကု ဆရာဝန္ၾကီး သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ပိတ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားႏွလံုးေရာဂါမ်ား၊ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာစစ္ေဆးစမ္းသပ္ကုသမႈမ်ား၊ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါမ်ား ၊ ဦးေခါင္းသို႔သြားေသာေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့့့္ျဖစ္သည့္ေလျဖတ္၊ေလျဖန္းျခင္း ၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေသြးေၾကာမ်ားပိတ္ျခင္းကိုျပန္လည္ဖြင့္ေပးျခင္း၊ စသည့္ကုသမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ျပင္ပလူနာ ၾကည့္ရွဴျခင္း ႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသျဖင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

  • ဆက္သြယ္ရန္။ အမွတ္(၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • ဖုန္း – 01-512 668, 09-262 100 103, 09-262 100 104 Email: sakuraunique@gmail.com , bhmm7788@gmail.com