ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရ (၁၀) သိန္းခန္႕ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္၍ ရုတ္တရက္ေသဆံုးလ်က္ရိွပါ သည္။ သင္ႏွင့္သင္ခ်စ္ေသာမိသားစုတြင္ ယခုကဲ့သို႕ အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးျဖစ္ပြားျခင္း မွ ကာကြယ္လိုလွ်င္ ……..

Cardiac check-up Package (One stop service)/ ႏွလံုးက်န္းမာေရး စစ္ေဆး ျခင္း

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဆာကူရာေဆးရံုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္မ်ား ဦးစီးသည့္ Best Health Myanmar Cardiovascular group မွ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိမရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို Cardiac Package ျဖင့္ ထိေရာက္၍ ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္မွ်တစြာ ပိတ္ရက္မရွိ စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သင့္ႏွလံုးသား အစဥ္က်န္းမာေနေစရန္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း ရွိမရွိ၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကပါစို႔။

*သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ စ္ိတ္ခ်ရသည္မွာ ဆာကူရာ*

  • ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ဆာကူရာေဆးရံု- အမွတ္(၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • Hot Line: 09- 262 100 103, 09- 262 100 104, 01- 512 668